permanente
WEBSHOP
GROEPSAANKOOP
2024
Menu
Winkelmandje

MateriaalMagazijn zoekt nieuwe bestuurders

Download in pdf of lees hieronder verder 

PDF - MaMa zoekt nieuwe bestuurders


MateriaalMagazijn BV heeft als missie
“Meer en betere speelkansen in de vrije tijd van elk kind”
Onze baseline = Spelen, speelgoed, speelbeter!
Onze opdracht? Simpel: Elk initiatief waar gespeeld wordt voorzien van (speel)materiaal.
Meer info over ons en onze missie, visie en waarden lees je op onze website:
>>> www.materiaalmagazijn.be/over-mama/over-ons

Om onze werking te ondersteunen zijn we op zoek naar nieuwe bestuurders.

Ben je geïnteresseerd en gedreven om als bestuurder MateriaalMagazijn de komende jaren mee vorm te geven?
Je kandidatuur is heel welkom!

Rol van het bestuursorgaan

In een Besloten Vennootschap (BV) heeft het bestuursorgaan de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.

 • MateriaalMagazijn BV wordt bestuurd door 3 tot 5 bestuurders.
 • Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering van aandeelhouders
  (=Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw) die de duur van hun opdracht bepaalt.

We zijn op zoek naar bestuurders die

 • Strategisch inzicht hebben, visie kunnen bepalen en kritisch kunnen reflecteren 
 • De doelen en waarden van MateriaalMagazijn onderschrijven
 • Beschikken over basiskennis met betrekking tot bedrijfsvoering
 • Sterk zijn in samenwerken, verbindende communicatie en consensusgericht zijn
 • Een bijzondere expertise hebben in bv. Bedrijfsfinanciën, verkoop, marketing…
 • Relevante ervaringen vanuit het bedrijfsleven of middenveldorganisaties meebrengen 
 • Affiniteit hebben met de klanten
 • Kennis hebben van belendende sectoren

Vermenging van functies

We vragen je als kandidaat-bestuurder om vooraf duidelijk te maken welke functies je al opneemt in andere organisaties of vennootschappen.

Praktisch

 • De bestuurders vergaderen ± maandelijks
 • De bestuurders zijn aanwezig op de statutaire algemene vergaderingen van de aandeelhouder (1x/jaar)
 • Het bestuursorgaan handelt als college en de bestuurders hebben discretieplicht
 • Het betreft een onbezoldigd mandaat (wel onkostenvergoeding voor vervoer)

KANDIDAAT?

We verwachten je gemotiveerde kandidatuur ten laatste op 23 september 2022

t.a.v. Joke Dierickx via mail op of via linkedin linkedin.com/in/jokedierickx.

Het huidige bestuur maakt een eerste selectie op 26 september en nodigt je desgewenst daarna uit voor een selectiegesprek.